Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

§ 1

Zasady ogólne

 1. Zasadą, której przestrzeganie jest wymagane od personelu w odniesieniu do wszystkich czynności podejmowanych przez personel w jednostce, jest działanie dla dobra dziecka
  i w jego najlepszym interesie.
 2. Personel poradni traktuje dziecko małoletnie z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby.
 3. Personel działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek czynności niedozwolonych, określonych w niniejszej procedurze, w jakiejkolwiek formie.
 5. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, pedagogicznych i niepedagogicznych, stażystów, wolontariuszy, praktykantów.

§ 2

 1. Osoby wymienione w § 1 ust. 5 zobowiązane są do utrzymywania profesjonalnej relacji
  z
Czytaj Więcej ....

FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU PORADNI OD 01.09.2023

            Informujemy, że sekretariat Poradni w Świdnicy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a Poradni w Świebodzicach, Poradni w Strzegomiu w godzinach 7:30-15:30.

Z sekretariatami prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

Poradnia w Świdnicy 74 662 27 20, 516156440

Poradnia w Strzegomiu 74 662 27 60

Poradnia w Świebodzicach 74 662 27 40, 516156780

sekretariat@poradnia.swidnica.pl

PIERWSZA WIZYTA

Pierwsza wizyta w poradni to niejednokrotnie, zarówno dla dziecka, jak i rodzica/ opiekuna, sytuacja nowa. Warto przypomnieć sobie pewne informacje o dotychczasowym funkcjonowaniu dziecka/ucznia.

Należy zastanowić się nad powodami, które skłoniły do konsultacji w poradni. Mogą to

Czytaj Więcej ....

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/RPO-2-kwietnia-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-podswietlamy-budynki-na-rozowo-i-niebiesko

Dziś zwracamy uwagę na potrzebę empatii, akceptacji i tolerancji dla osób ze spektrum autyzmu, nie uwzględniając różnic płci. Każdy może przyłączyć się do kampanii! Na różowo i niebiesko okażmy wszystkim jednakowo wsparcie.

Czytaj Więcej ....

Dzień Kolorowej Skarpetki

Dziś świętujemy z okazji Dnia Osób z Zespołem Downa. Promujmy ich prawa do uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym, opieki zdrowotnej i rahabilitacji.

Możecie przyłączyć się do świętowania śledząc profile akcji na  Facebooku, Twitterze, YouToube,

lub 

ZAŁÓŻYĆ TRZY KOLOROWE SKARPETKI (w zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze)

Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/21-marca-swiatowy-dzien-zespolu-downa-1/ 
Czytaj Więcej ....

Wspominamy „Ferie z Poradnią”

W czasie ferii zimowych dwie grupy dzieci w wieku 8-11 lat brały udział w zajęciach ogólnorozwojowych prowadzonych przez specjalistów z Zespołu Poradni: psychologa Karolinę Rozenek, pedagogów: Ewelinę Białas-Twardowską, Grażynę Sieńkowską-Pałka, Ewelinę Zakrzewską. Było różnorodnie i wesoło. Zabawy integracyjne pozwoliły poznać się, rozładować energię a także ułatwiły stworzenie radosnej atmosfery. W trakcie zajęć poprzez gry i zabawy dzieci rozwijały swoje umiejętności emocjonalne, związane z regulacją i kontrolą.

Dzieci wykazały się dużą kreatywnością, projektowały stroje, tworzyły prace plastyczno-techniczne, uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych, logicznych, poznawały sposoby organizacji czasu wolnego i czynnego wypoczynku po trudach codziennej nauki.

Uczestnicy chętnie wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia

Czytaj Więcej ....

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

§ 1

Zasady ogólne

 1. Zasadą, której przestrzeganie jest wymagane od personelu w odniesieniu do wszystkich czynności podejmowanych przez personel w jednostce, jest działanie dla dobra dziecka
  i w jego najlepszym interesie.
 2. Personel poradni traktuje dziecko małoletnie z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby.
 3. Personel działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek czynności niedozwolonych, określonych w niniejszej procedurze, w jakiejkolwiek formie.
 5. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, pedagogicznych i niepedagogicznych, stażystów, wolontariuszy, praktykantów.

§ 2

 1. Osoby
Czytaj Więcej ....

Spotkania z Poradnią

W dniu 11.10.2023 w Zespole Poradni w Świdnicy odbyły się spotkania  z przedstawicielami przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu świdnickiego na temat „Uczeń niepełnosprawny w przedszkolu/szkole – rozwijanie systemu wsparcia i pomocy”. Miały one charakter szkoleniowy i dotyczyły zagadnień z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawa oświatowego oraz oferty ZPPP.

W ramach każdego spotkania zostały omówione w szczególności zagadnienia dotyczące  warunków i form wsparcia umożliwiających realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka/ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz  indywidualnego wsparcia dziecka lub ucznia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry. Analizowano także dobre

Czytaj Więcej ....

Poradnia na Ogólnopolskich Zawodach Młodzieży Szkół Rolniczych

Na zaproszenie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie doradcy zawodowi z Poradni 25 maja 2022r. jako widzowie uczestniczyli w Ogólnopolskich Zawodach Młodzieży Szkół Rolniczych w Ujeżdżeniu. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia uczniów w zawodzie technik hodowca koni w resortowych szkołach z całej Polski.

Czytaj Więcej ....

II Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej

W dniu 28 kwietnia 2022r. odbyła się druga edycja Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, podczas którego ósmoklasiści z terenu miasta Świdnica stojący przed wyborem kierunku dalszego kształcenia mogli zapoznać się z ofertą świdnickich szkół, głównie technicznych i branżowych, porozmawiać z przedstawicielami lokalnych firm oraz skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych. Organizatorem targów była Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Urząd Miejski w Świdnicy oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

Ponad 600 uczniów z terenu naszego powiatu miało zatem okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół i porozmawiania o planowaniu swojej przyszłości. Wśród kilkunastu wystawców dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w

Czytaj Więcej ....