Co warto wiedzieć o rekrutacji i egzaminie klas ósmych

Co warto wiedzieć o rekrutacji i egzaminie klas ósmych.

Czas pandemii jest trudny dla nas wszystkich, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych również przebiega inaczej niż zawsze.

Co się zmieniło?Przede wszystkim zmieniły się terminy poszczególnych etapów naboru:

 • daty egzaminu klas ósmych planowane są na 16-18 czerwca 2020
 • terminy składania wniosków do poszczególnych szkół 15 czerwca do 10 lipca 2020
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca 2020
 • kandydaci do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz szkół i oddziałów sportowych składają wnioski między 15 a 22 czerwca 2020
 • daty predyspozycji i kompetencji językowych do klas dwujęzycznych i próby sprawności fizycznej do klas sportowych odbędą się między 23 czerwca i 7 lipca 2020
 • data podania wyników testów klas ósmych 31 lipca 2020
 • terminy podania do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 12 sierpnia 2020
 • termin podania list kandydatów przyjętych do danej szkoły 19 sierpnia 2020

W tym roku inaczej niż w poprzednich latach, nie odbędzie się rekrutacja dodatkowa. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowała, że kandydaci, którzy nie znajdą miejsca w wybranej przez siebie szkole , będą przyjmowani do szkół na podstawie decyzji dyrektora danej szkoły (art.130 ust.2 Prawa oświatowe). Oznacza to, że kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej przez siebie szkoły, będą musieli znaleźć dla siebie miejsce w szkole, która nie ma pełnego obłożenia i złożyć do dyrektora placówki podanie z prośbą o przyjęcie.

 Egzamin klas ósmych w czasie pandemii

Wszyscy już od ponad dwóch miesięcy przyzwyczajamy się do noszenia masek, dezynfekcji dotykanych powierzchni, mycia rąk. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach podczas tegorocznego egzaminu.

 • Do egzaminu będą mogli przystąpić jedynie uczniowie zdrowi, a także ci, którzy nie są objęci kwarantanną. Dla tych uczniów, którzy z wymienionych powodów nie będą mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie przewidziano nowy termin: 7-9 lipca 2020.
 • Na egzamin warto przyjść wcześniej, bo wpuszczanie uczniów do Sali może trwać nieco dłużej niż zawsze. Sale będą przygotowane w taki sposób, aby między zdającymi był odstęp min. 1,5 m.
 • Obowiązek zakrywania przez zdających ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
 • Do szkoły będą mogli wejść jedynie uczniowie zdający bez rodziców czy innych osób towarzyszących.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, żeby po zakończonym egzaminie każdy uczeń wracał bezpośrednio do domu.

Materiał opracowała: doradca zawodowy- Milena Balwierz

źródło: www. nowa era.pl/szkola -srednia bez tajemnic/rekrutacja w czasie pandemii/Joanna Szulc