Spotkanie z Poradnią

Zapraszamy  pedagogów, psychologów szkolnych oraz nauczycieli (jedna osoba z placówki) zajmujących się w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną do udziału w „Spotkaniu z Poradnią” na temat: Wspieranie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej z uwzględnieniem ich potrzeb.

Z uwagi na potrzebę dostosowania się obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, spotkania odbędą się w poniższych terminach:

19.05.2021. godz. 9:30- Poradnia w Strzegomiu – szkoły podstawowe z terenu gminy Strzegom i Jaworzyna Śląska

20.05.2021 godz. 9:30 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1- szkoły podstawowe z terenu gminy i miasta Świdnica

21.05.2021 godz. 9:30- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach, sala nr 306- szkoły podstawowe z terenu gminy Świebodzice

Prowadzący spotkanie – pedagodzy: Milena Balwierz, Ludmiła Krawczyk oraz psycholodzy: Marcin Szychowiak, Mateusz Jelonek  postarają się omówić z Państwem zagadnienia:

  • Kontekst społeczny powrotu uczniów do szkoły.
  • Wyniki obserwacji poczynione przez pracowników poradni w czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą w okresie pandemii. Obszar dostrzeżonych trudności i możliwości.
  • Oczekiwania związane z powrotem do szkoły: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Elementy warsztatów edukacyjnych.
  • Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie MEN „Jak wspierać uczniów po roku pandemii”. 
  • Wspomaganie ucznia i nauczyciela w sytuacji powrotu – praktyczne sposoby.