Wakacje z Poradnią

Wakacje z Poradnią

W lipcu, w ramach „Wakacji z Poradnią” organizowanych na terenie naszej placówki, uczniowie w wieku 10-12lat uczestniczyli w Treningu Umiejętności Społecznych.  Zajęcia  poprowadziły panie: psycholog Małgorzata Figlewicz i pedagog Grażyna Sieńkowska-Pałka.  W trakcie spotkań dzieci poprzez zabawę, gry, animacje, prace plastyczne, czytanie tekstów poruszających tematy społeczne, czy bajki/filmy terapeutyczne miały okazję do nabycia nowej wiedzy i  umiejętności w zakresie:

  • współpracy w grupie (cierpliwość, wytrwałość, czekanie na swoją kolej itp.);
  • rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami (strach, złość, smutek, radość);
  • rozwijania adekwatnej samooceny i wiary we własne możliwości;
  • budowania kontaktu i relacji z innymi, cechy prawdziwej przyjaźni;
  • zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dzieci po zakończeniu cyklu spotkań deklarowały, że lepiej radzą sobie z emocjami i w sytuacjach społecznych, a także są bardziej świadome prawidłowych zachowań/zagrożeń/mocnych i słabych stron. Zwiększyła się pewność siebie, co wpłynie na poprawę relacji rówieśniczych i da szanse na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.