Przed wizytą w Poradni

Przed wizytą w Poradni

DZIECI/NIEPEŁNOLETNI UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ NA BADANIA,KONSULTACJE,PORADY, TERAPIE wraz z RODZICAMI lub OPIEKUNAMI PRAWNYMI.

DZIECKO/UCZEŃ, JESLI NOSI OKULARY/APARATY SŁUCHOWE, KONIECZNIE ZABIERA JE NA WYZNACZONE SPOTKANIE W PORADNI.

Wizyta w poradni to niejednokrotnie, zarówno dla dziecka, jak i rodzica/ opiekuna prawnego, sytuacja niecodzienna. Warto przypomnieć pewne informacje o dotychczasowym funkcjonowaniu dziecka/ucznia.

Należy zastanowić się nad powodami, które skłoniły do konsultacji w poradni. Mogą to być zauważane u dziecka trudności edukacyjne, wychowawcze czy w sferze emocjonalnej. Również i te, które wydają się mało istotne, mogą okazać się ważne na etapie wizyty diagnostycznej.

Warto przygotować informacje dotyczące przebiegu rozwoju dziecka od urodzenia do chwili obecnej:       

  • przebyte choroby
  • stan narządów zmysłu: wzrok, słuch
  • schorzenia, choroby przewlekłe, dolegliwości

stan zdrowia

przebieg ciąży i porodu

rozwój fizyczny: kiedy dziecko zaczęło siadać, wstawać, chodzić

mowa: kiedy dziecko wypowiedziało pierwsze sylaby, słowa, zdania

samodzielność i czynności samoobsługowe: kiedy dziecko zaczęło samodzielnie jeść, zgłaszać potrzeby fizjologiczne (kiedy zakończyło trening czystości)

inne: np. przebieg snu-zasypianie, ssanie palca, obgryzanie paznokci, kołysanie ciała, moczenie…

informacje o karierze przedszkolnej i szkolnej: okres adaptacji, nawiązanie relacji z rówieśnikami, nabywanie umiejętności, stosowanie się do nor i obowiązujących zasad…

czy w życiu dziecka miały miejsce znaczące wydarzenia, mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np: pojawienie się rodzeństwa, rozwód/ separacja rodziców, choroby dziecka bądź ważnych osób, rozłąki z opiekunami, zmiany miejsca zamieszkania, śmierć bliskich itp.). 

Na wizytę należy zabrać ze sobą:

  • książeczkę zdrowia dziecka/ucznia
  • oceny opisowe dotyczące dziecka, w tym określające dojrzałość do podjęcia nauki (dzieci przedszkolne) oraz inne opinie o uczniu sporządzane przez pedagoga, wychowawcę dziecka, nauczycieli innych przedmiotów, jak również opinie innych osób zaangażowanych w pracę z dzieckiem (terapeuta, surdopedagog, logopeda, rehabilitant, itd.)
  • świadectwa szkolne, w tym informacje o ocenach śródrocznych
  • karty wypisowe ze szpitali, informacje o leczeniu specjalistycznym, listę przyjmowanych leków (jeśli dziecko leczy się specjalistycznie), zaświadczenia lekarskie specjalistów dotyczące postawionych rozpoznań)
  • okulary korekcyjne bądź aparat słuchowy (jeśli dziecko jest w nie zaopatrzone), leki specjalistyczne (jeśli dziecko wymagałoby ich zażycia w trakcie wizyty)
  • zeszyty ucznia szczególnie z języka polskiego, matematyki, kserokopie kart pracy ucznia udostępnionych przez szkołę.