Wspominamy „Ferie z Poradnią”

W czasie ferii zimowych dwie grupy dzieci w wieku 8-11 lat brały udział w zajęciach ogólnorozwojowych prowadzonych przez specjalistów z Zespołu Poradni: psychologa Karolinę Rozenek, pedagogów: Ewelinę Białas-Twardowską, Grażynę Sieńkowską-Pałka, Ewelinę Zakrzewską. Było różnorodnie i wesoło. Zabawy integracyjne pozwoliły poznać się, rozładować energię a także ułatwiły stworzenie radosnej atmosfery. W trakcie zajęć poprzez gry i zabawy dzieci rozwijały swoje umiejętności emocjonalne, związane z regulacją i kontrolą.

Dzieci wykazały się dużą kreatywnością, projektowały stroje, tworzyły prace plastyczno-techniczne, uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych, logicznych, poznawały sposoby organizacji czasu wolnego i czynnego wypoczynku po trudach codziennej nauki.

Uczestnicy chętnie wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia manualne, które pobudzały wyobraźnię i wspierały rozwój w zakresie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawy sensoryczne, angażujące zmysły sprawiły dużo radości. Całość zajęć była pomyślana tak, by dzieci miały jak najwięcej okazji do nawiązywania współpracy i ćwiczenia umiejętności społecznych.

Mamy nadzieję, że uczestnicy w codziennym funkcjonowaniu powtarzają wypracowane strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalno-społecznymi i wspominają spędzony czas w Poradni.

Na koniec wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie zajęcia powinny trwać cały rok :).

ZPPP
ZPPP
ZPPP
ZPPP
ZPPP
ZPPP
ZPPP
ZPPP