Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Pionierów Ziemi Świdnickiej 
14 58-100 Świdnica

Kontakt

Sekretariat   
Telefon: 74 662 27 20 
e-mail: sekretariat@poradnia.swidnica.pl 


Dyrektor  
Małgorzata Curyl 
Telefon: 74 662 27 22 
e-mail: m.curyl@poradnia.swidnica.pl 


Główna Księgowa 
Telefon:  74 662 27 21 
e-mail: ksiegowosc@poradnia.swidnica.pl 


Kadry 
Telefon: 74 662 27 21 
e-mail: kadry@poradnia.swidnica.pl