Oferta dla młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

W Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy (Poradnia w Świdnicy, Poradnia w Strzegomiu, Poradnia w Świebodzicach)

 1. Prowadzimy indywidualne konsultacje w zakresie:
 • kryzysu wieku dojrzewania
 • wsparcia w trudnościach wychowawczych
 • problemów emocjonalnych młodzieży
 • trudności w relacjach z innymi
 • sytuacji trudnych w życiu osobistym
 • wydarzeń traumatycznych
 1. Organizujemy dla młodzieży terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe (m.in. terapia pedagogiczna dla dzieci z Ukrainy- Wspomaganie nauki czytania i pisania, Trening koncentracji, czytania i pisania)
 2. Pomagamy w realizacji działań profilaktycznych na terenie szkół i placówek.
 3. Prowadzimy warsztaty na terenie szkół i placówek, np.:
 • Zajęcia integracyjne „Jesteśmy klasą, ale każdy z nas jest inny”
 • Trening koncentracji i logicznego myślenia „Jak uczyć się skutecznie?”
 • „Jak pokonać stres egzaminacyjny?”
 • „Profilaktyka uzależnień w szkole”
 • Trening uwagi/Mind-fulness dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 1. Uczestniczymy w zespołach dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych na terenie szkół i placówek.
 2. Prowadzimy tematyczne rady pedagogiczne na terenie szkół i placówek.

Specjaliści

Poradnia w Świdnicy:

Katarzyna Dera-Szymczak, Małgorzata Jaśkowiak, Anna Grygianiec, Małgorzata Figlewicz, Grażyna Sieńkowska- Pałka, Małgorzata Figlewicz, Marta Gut, Agnieszka Miecznikiewicz, Marcin Szychowiak, Karolina Rozenek, Karolina Michałowska- Sołościuk, Kamila Bryk, Grażyna Sieńkowska- Pałka

Poradnia w Świebodzicach:

Hanna Stawnicka- Andrys, Urszula Hetmańczyk, Milena Balwierz, Ludmiła Krawczyk

 Poradnia w Strzegomiu:

Zenona Mrozowska, Irena Galica, Bożena Dziurla, Dorota Klimowicz, Paulina Grzywaczewska, Ewelina Białas- Twardowska, K. Sosnowicz, Aleksandra Mazurkiewicz - Jelonek