Oferta Logopedów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy (Poradnia w Świdnicy, Poradnia w Strzegomiu, Poradnia w Świebodzicach)

1. Diagnoza i terapia logopedyczna.

2. Logopedyczne badania przesiewowe na terenie szkół, przedszkoli i placówek.

3. Przesiewowe badania słuchu multimedialnym programem „Słyszę…” przedszkoli i szkół podstawowych.

4. Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli po badaniach przesiewowych na terenie szkół, przedszkoli i placówek.

Prosimy o zgłaszanie szkół i przedszkoli na logopedyczne badania przesiewowe w formie pisemnej do Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy. Rodzice dzieci, wobec których przewiduje się powyższe badania, powinni wyrazić na nie pisemną zgodę.

5. Udział logopedów w zebraniach z rodzicami w przedszkolach, szkołach i placówkach. Proponowana tematyka:

  • „Znaczenie terapii logopedycznej w zapobieganiu trudnościom szkolnym.”
  • „Sposoby rozwijania mowy dziecka w wieku przedszkolnym.”
  • „Zapobieganie wadom wymowy u dzieci”.

6. Udział logopedów w szkoleniowych radach pedagogicznych i posiedzeniach zespołów organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Logopedzi:

Poradnia w Świdnicy:

Małgorzata Sikora, Anna Sosińska, Marta Dutkiewicz, Magdalena Dorniak

Poradnia w Świebodzicach:

Małgorzata Błaszczyk

Poradnia w Strzegomiu:

Dorota Mazur, Anna Rydel