Oferta Doradców Zawodowych Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Zachęcamy do korzystania z następujących działań prowadzonych przez doradców zawodowych:

  1. Warsztaty zawodoznawcze dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  2. Popularyzacja wśród rodziców materiałów informacyjnych „Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu”.
  3. Indywidualne badania predyspozycji zawodowych (w tym m.in. zainteresowania, uzdolnienia, grupy zawodowe itp.).
  4. Indywidualne porady dotyczące szkół, zawodów, ścieżek edukacyjnych, rynku pracy, kariery zawodowej itp.
  5. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
  6. Konsultacje dla nauczycieli – szkolnych doradców zawodowych.
  7. Organizacja obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
  8. Spotkania z Radami Pedagogicznymi w szkołach – na temat orientacji i poradnictwa zawodowego (według zapotrzebowania szkoły).
  9. Współpraca z instytucjami przy organizacji Targów Edukacyjnych, Giełd Pracy, wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy i innych.

Zajęcia grupowe możliwe po zgłoszeniu grupy/klasy przez wychowawcę/pedagoga z akceptacją dyrektora szkoły.

Działania indywidualne odbywają się na terenie ZPPP po uprzednim wypełnieniu wniosku o pomoc (uczniowie pełnoletni – samodzielnie, uczniowie niepełnoletni –wniosek wypełnia rodzic).

Ponadto planowane są badania przesiewowe skłonności zawodowych połączone z krótkim warsztatem/wykładem.
W tej sprawie Dyrektorzy szkół powinni złożyć odpowiednie zapotrzebowanie do Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Doradcy zawodowi:

Milena Balwierz, Ludmiła Krawczyk, Katarzyna Sosnowicz, Karolina Rozenek, Grażyna Sieńkowska- Pałka, Ewelina Zakrzewska