DZIWNE ZAWODY

Świat wokół nas zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z nim zmieniamy się również my sami. Rozwój nowych technologii, zmiany gospodarcze i społeczne, to tendencje za którymi podąża wrażliwy na te przemiany rynek pracy. To, co było atrakcyjne dla młodych ludzi 10, 15 lat temu, często ustępuje nowym trendom pojawiającym się w zmieniającej się rzeczywistości. Tym samym pojawia się popyt na nowe zawody, zarówno w sferze usług jak i ogólnie w dziedzinie gospodarki. Nowe profesje często maja nie dla wszystkich oczywiste nazwy – bywa, że powtarzamy je nie do końca mając świadomość, jaką treść ze sobą niosą.

            Zapraszamy Cię do zapoznania się z wybranymi zawodami, które stosunkowo niedawno pojawiły się na rynku pracy – kto wie może, może któryś z nich czeka właśnie na Ciebie?

CZY PLANOWANIE MA SENS? 

Współczesne życie przy­nosi wiele nagłych zmian. Wyznaczanie celów daje wiele korzyści: umożliwia nam wpływanie na kierunek zmian i daje poczucie, że mamy te zmiany pod kontrolą. Nie musimy już zmagać się z przekonaniem, że nasze życie zależy jedynie od innych ludzi czy od przypadku. Ponadto cele nadają życiu znaczenie i sens. Posiadanie celów w życiu jest ważne, gdyż właśnie dzięki nim podejmowane przez człowieka działania zmierzają w określonym kierunku. Jeżeli człowiek nie wie, dokąd zmierza, nigdy tam nie dojdzie. Przeczytaj

WARTOŚCI MOIMI DROGOWSKAZAMI

Decyzje dotyczące planowania drogi zawodowej są jednymi z ważniejszych. To od nich  zależy nasze przyszłe życie,  mimo, że zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy wymaga od ludzi dużej mobilności (umiejętności dokonywania zmian i przystosowania się), to istotne jest czy świadomie podejmujemy swoją pierwszą decyzję na ścieżce kariery zawodowej. Jedną z najważniejszych sił kierujących działaniem ludzi jest wyznawany przez nich system wartości,  czyli ustalenie, co się naprawdę liczy, co jest ważne, cenne, co stanowi przedmiot szczególnej troski. System ten jest zbudowany hierarchicznie, co oznacza, że  jedne wartości są dla nas ważniejsze od innych, mają wyższą rangę. Porządek hierarchiczny nie musi być stały i może ulegać zmianie w ciągi naszego życia. Dlaczego przy wyborze przyszłej drogi edukacyjno- zawodowej mówimy o wartościach, bo pozwala nam to odpowiedzieć na pytania: jak działamy? I dlaczego tak działamy? Przeczytaj

KORZYSTNA AUTOPREZENTACJA

Przyzwyczailiśmy się do coraz powszechniejszej w naszym życiu prezentacji różnorodnych dóbr i usług. Wszechobecna reklama kształtuje w dużej mierze gusty i opinie społeczeństwa. Nikogo nie dziwi dziś fakt, że wchodzące na rynek szeroko rozumiane produkty, wymagają promocji, która w ogromny sposób zwiększa ich atrakcyjność dla potencjalnego nabywcy. Nadal jednak trudno jest nam czasem przełamać potrzebę promowania samego siebie. A jest to umiejętność szczególnie pożądana w toku poszukiwania pracy. Korzystnie się zaprezentować to, bowiem pokazać wszystkie swoje atuty, wszystkie mocne strony, niepowtarzalne cechy naszej osobowości i wyjątkowe umiejętności. Przeczytaj

MOJE INDYWIDUALNE ZASOBY- JAK MOGĘ JE WYKORZYSTAĆ?

Co to są zasoby? Najprościej możemy powiedzieć, że zasoby, to wszystko czym dysponujesz i możesz to wykorzystać  w realizowaniu planów. Musisz wiedzieć czym dysponujesz, jakie są twoje zainteresowania, umiejętności, wiedza, oceny szkolne, predyspozycje, wartości, a także zdrowie i  kondycja fizyczna. Do zasobów zaliczmy też tzw. zasoby społeczne, czyli rodzina (i jej wsparcie), przyjaciele, koleżanki i koledzy z klasy, nauczyciele, dalsi znajomi. Są to osoby, które mogą nam pomóc, od których można się uczyć, które mogą udzielić wsparcia. Zasoby społeczne to także osoby, które mogłeś poznać na obozach, zajęciach dodatkowych, instruktorzy, trenerzy. Przeczytaj