O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

PROCEDURA ZGŁASZANIA WNIOSKU

O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

 1. Dzięki twoim informacjom dowiemy się, co musimy zmienić, żeby nasza strona internetowa była dostępna cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby , który zapewni ci jej dostępność cyfrową.
 2. Dostępność cyfrowa umożliwia wygodne korzystanie z serwisów internetowych osobom z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład:
  • wzroku,
  • słuchu,
  • ruchu,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • zaburzeniami poznawczymi.
 3. Dostępność cyfrowa służy także innym użytkownikom, na przykład osobom starszym czy korzystającym z urządzeń mobilnych. Możesz zgłosić, że na przykład:
  • opublikowane treści lub dokumenty do pobrania są dla ciebie nieczytelne,
  • nie możesz poruszać się po stronie za pomocą klawiatury,
  • strona zawiera niezrozumiałe odnośniki (linki), które nie wiadomo, gdzie prowadzą,
  • film umieszczony na stronie nie ma napisów,
  • zdjęcia lub grafiki nie mają opisów, które umożliwiają zrozumienie, co się na nich znajduje.
 4. Każdy ma prawo do pełnego, wygodnego i samodzielnego dostępu do informacji i usług na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych. Dotyczy to także informacji publikowanych przez podmioty publiczne na innych stronach lub w innych aplikacjach ‒ na przykład w mediach społecznościowych czy w serwisach z filmami.
 5. Nie musisz być osobą z niepełnosprawnością ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby. Co musisz przygotować:
  • informację o braku dostępności cyfrowej ‒ wskaż, co jest niedostępne i ewentualnie, dlaczego, w tym:
  • opisz niedostępny element wraz z informacją, gdzie się on dokładnie znajduje ‒ jeśli wniosek dotyczy braku dostępności cyfrowej konkretnego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej (na przykład artykułu, dokumentu, wyszukiwarki).
 6. Teraz przedstaw informacje o sobie. Bez nich twój wniosek może zostać nierozpatrzony. Są to:
  • twoje imię i nazwisko,
  • twoje dane kontaktowe, aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować – na przykład: numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail.
 7. Informację o najwygodniejszym dla ciebie rodzaju dostępu alternatywnego (na przykład ustnie przez telefon, poprzez tłumacza języka migowego) ‒ jeśli chcesz, żeby treść strony internetowej lub aplikacji mobilnej została ci udostępniona w taki sposób. Znajdź na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, której dotyczy wniosek, deklarację dostępności. Deklaracja ta opisuje między innymi, jaki jest stan dostępności danej strony lub aplikacji i z kim kontaktować się w razie problemów, Deklaracja dostępności jest obowiązkowo zamieszczana na każdej stronie internetowej. Sprawdź w deklaracji dostępności dane kontaktowe naszego koordynatora , do której można zgłaszać problemy. Przygotuj e-mail (to będzie twój wniosek):
  • podaj w nim przygotowane wcześniej informacje – szczegóły znajdziesz w sekcji co musisz przygotować,
  • możesz powołać się na art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – jest on podstawą prawną do twojego wniosku,
  • wyślij e-mail na wskazany w deklaracji dostępności adres e-mailowy.
 8. Jeśli nie chcesz lub nie możesz tego zrobić przez Internet, możesz to zrobić:
  • telefonicznie,
  • ustnie lub pisemnie w siedzibie podmiotu w sekretariacie lub listownie.

Usługa jest bezpłatna. Podmiot publiczny, do którego składasz wniosek, nie ma prawa obciążać cię kosztami zapewnienia dostępności cyfrowej.