Podsumowanie projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe-nowe perspektywy

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe-nowe perspektywy” został opracowany przez ZPPP w Świdnicy we współpracy z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

 Pierwszym etapem projektu było spotkanie z pedagogami szkolnymi gimnazjów z terenu powiatu (1 marca 2013 r.), na które zaproszono Dyrektora Wydziału Oświaty Pana Stanisława Szelewę. Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu oraz omówiono bieżące potrzeby, dotyczące obszaru zawodoznawczego.

Następnie doradcy zawodowi Poradni spotykali się z gimnazjalistami szkół, które były zainteresowane wzięciem udziału w projekcie.  Zajęcia odbywały się w formach dostosowanych do potrzeb danej placówki. Najczęściej były to spotkania z całymi klasami, rzadziej, tylko z uczniami  niezdecydowanymi na wybór szkoły.

Warsztaty i konsultacje odbywały się na terenie szkół, ZPP-P w Świdnicy i CKZ w Świdnicy. W ramach projektu odbywały się również spotkania z wychowawcami i rodzicami gimnazjalistów na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego (oferty szkół, reformy kształcenia, egzaminu gimnazjalnego) oraz istotnych czynników, na które opiekunowie powinni zwrócić uwagę przy planowaniu ścieżki edukacyjnej swoich podopiecznych. Rodzice i wychowawcy korzystali również z indywidualnych konsultacji. Wsparciem zostali objęci także wychowankowie domu dziecka oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bystrzycy Górnej. Dla nich doradcy przygotowali na terenie ZPP-P  w Świdnicy przy współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy zajęcia aktywizujące i spotkania informacyjne mające na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. W zajęciach z doradcami uczestniczyło 8 szkół (Gimnazjum nr 1 w Świdnicy, Gimnazjum nr 3 w Świdnicy ( rodzice), Gimnazjum nr 4 w Świdnicy, Gimnazjum Społeczne w Świdnicy, Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach, Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, Gimnazjum w Goczałkowie oraz uczniowie MOS (ZPS w Bystrzycy Górnej) i podopieczni Domu Dziecka im. Synów Pułku w Świdnicy. Wszystkie zgłoszone do projektu placówki wyraziły potrzebę kontynuowania tego typu spotkań w przyszłym roku szkolnym.

Ewelina Białas, Grażyna Sieńkowska

Doradca zawodowy