Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej (I etap edukacji w szkole podstawowej)

Zachęcamy do korzystania z następujących działań prowadzonych przez specjalistów :

 1. Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczno-logopedyczna.
 2. Terapia grupowa / Bajkoterapia, Trening Umiejętności Społecznych, Trening kontroli złości/
 3. Terapia EEG Biofeedback.
 4. Przesiewowe badania na terenie szkół i przedszkoli:
 • funkcji wykonawczych,
 • logopedyczne,
 • słuchu,
 • w zakresie dojrzałości do nauki matematyki (na zapytanie Dyrektora szkoły),
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych ((na zapytanie Dyrektora szkoły),
 • ryzyka dysleksji (na zapytanie Dyrektora szkoły),
 1. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
 2. Udział w zespołach ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w przedszkolach i w szkołach.
 3. Prowadzenie Rad Pedagogicznych zgodnie z zapotrzebowaniem.
 4. Spotkania z rodzicami - tematy zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrektora, prowadzone na terenie przedszkoli/szkół.
 5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny poprzez podejmowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Specjaliści:

Poradnia w Świdnicy:

Aldona Baradzi-Pyt, Karolina Rozenek, Agnieszka Miecznikiewicz, Małgorzata Jaśkowiak, Marta Gut, Marta Dutkiewicz, Kamila Bryk, Marcin Szychowiak, Małgorzata Figlewicz, Anna Sosińska, Małgorzata Sikora, Magdalena Dorniak, Anna Grygianiec, Katarzyna Dera- Szymczak, Małgorzata Curyl, Mateusz Jelonek, E. Siergiej, E. Oleksy- Kuras, K. Kuras, Ewelina Zakrzewska, Grażyna Sieńkowska- Pałka

Poradnia w Świebodzicach:

Hanna Stawnicka- Andrys, Milena Balwierz, Anna Jajko, Urszula Hetmańczyk, Ludmiła Krawczyk, Małgorzata Błaszczyk, Aleksander Komorowski, Karolina Rozenek

Poradnia w Strzegomiu:

Bożena Dziurla, Dorota Klimowicz, Katarzyna Sosnowicz, Paulina Grzywaczewska, Dorota Mazur, Anna Rydel, Aleksandra Mazurkiewicz- Jelonek, Marzena Nowak, Irena Galica