Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

ZPPP
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/RPO-2-kwietnia-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-podswietlamy-budynki-na-rozowo-i-niebiesko

Dziś zwracamy uwagę na potrzebę empatii, akceptacji i tolerancji dla osób ze spektrum autyzmu, nie uwzględniając różnic płci. Każdy może przyłączyć się do kampanii! Na różowo i niebiesko okażmy wszystkim jednakowo wsparcie.