Stres, co warto o nim wiedzieć

Co to jest stres? Najkrócej możemy powiedzieć, że stres jest reakcją organizmu w odpowiedzi na wydarzenia i sytuacje, które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają jego umiejętności skutecznego radzenia sobie z nimi. Te wydarzenia zakłócające nasze zwykłe funkcjonowanie nazywamy stresorami. Towarzyszą one naszemu codziennemu życiu i od ich siły, czasu oddziaływania oraz naszej postawy wobec niego zależeć będzie, w jakim stopniu stres będzie wpływał negatywnie na nasze życie.

Między stresem, a bezpośrednimi jego skutkami zachodzą dwojakiego rodzaju oceny z naszej strony:

  • ocena pierwotna: to spostrzeganie, interpretacja sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, czy jest zagrażająca i w jakim stopniu; jeśli ocena
Czytaj Więcej ....

Planszówki

Szukacie pomysłów na to, jak przetrwać kwarantannę w okrojonym gronie? Nic straconego! Planszówki w tym trudnym czasie zapewnią rozrywkę i edukację.

          Wiele osób jest przekonanych o magicznej roli więzów krwi – wierzą, że więź między rodzicami a dziećmi powstaje dlatego, że są ze sobą spokrewnieni. Rozstrzygające znaczenie dla utworzenia i utrzymywania więzi mają wzajemne relacje, spędzany wspólnie czas, podejmowane razem aktywności i działania (wspólna zabawa, uprawianie sportu, przygotowywanie i spożywanie posiłków itp.). To w trakcie wspólnie wykonywanych czynności w naturalny sposób pojawia się wymiana opinii, komentarze, spieranie się, przekonywanie i ustępowanie sobie, a przede wszystkim wspólne przeżycia i doświadczenia. One

Czytaj Więcej ....

Jak rozwijać kreatywność i innowacyjność uczniów.

Jak rozwijać kreatywność i innowacyjność uczniów.

„Picasso powiedział kiedyś, że wszystkie dzieci są urodzonymi artystami. Problemem jest pozostać artystą, gdy się dorasta.” /K. Robinson/

Aby przekonać czytelników o wadze i potrzebie rozwijania kreatywności  u naszych uczniów przytoczę kilka liczb…..

– pod względem innowacyjności i liczby patentów zajmujemy piąte miejsce w Europie. Tyle, że od końca!!!!!

– na milion mieszkańców przypada w Polsce 71 patentów ( we Francji 406, w Niemczech – 650)

– na inwestycje w badania i rozwój w Polsce wydaje się rocznie ok. 0,6% PKB, średnia europejska 2,3%  PKB,  W Izraelu 4,53%, w Szwecji 3,73%, w USA 2,62%

/źródło:European Innovation Scoreboard/

Pojęcie twórczego potencjału

Czytaj Więcej ....

Jak zredukować stres?

Jak zredukować stres?

Stres  określa się jako pewną sytuację, która wywołuje napięcie emocjonalne. Jest to więc stan wzmożonego napięcia, a sytuacja, która go wywołała nosi wówczas nazwę „ stresora”.  Takim stresorem może być na przykład egzamin, zwłaszcza, kiedy musimy działać szybko i sprawnie.  Zdarza się wówczas tak, że wydaje nam się, iż ogrom wiedzy, którą powinniśmy przyswoić jest tak duży, że prawie niemożliwe będzie przygotowanie się na czas.

Co się wtedy z nami dzieje?  Pojawia się  lęk przed egzaminem i niektórzy zaczynają panikować, a całą swoją energię przeznaczają (zamiast na naukę i powtórki) na rozważania o tym, że nie zdążą się przygotować, że

Czytaj Więcej ....

A może bajka ?

BAJKA UCZY, BAWI, LECZY

            Dziecko w wieku przedszkolnym staje się wrażliwe na sztukę w różnych jej formach. Ciekawość świat i świadomość własnej odrębności wprowadza je w specyficzny i niełatwy krąg problemów społeczno-ludzkich. Poszukuje intensywnie sytuacji i przeżyć umożliwiających mu osiągnięcie poczucia własnej tożsamości w chaosie zmiennych doznań i doświadczeń. Najważniejszy jest w tej dziedzinie wpływ rodziców i innych osób opiekujących się dzieckiem, a następnie dziedzictwa kultury, jeśli jest ono przekazywane we właściwy sposób. Młodszemu dziecku przekazują je najlepiej utwory literackie. Zwłaszcza bajka, która:

  • dostarcza dziecku wzorów skrótowego, symbolicznego i syntetycznego ujmowania rozległych obszarów doświadczenia
  • ukazuje fantastyczny świat, w którym
Czytaj Więcej ....